Phương pháp học thay thế: “ Unschool” nghĩa là gì?

Updated: Oct 30, 2020

Unschooling là một cách học ưu tiên cho người học tự định hướng, tự chọn các môn học.

Alternative Learning | Spark Alternative Learning
Alternative Learning | The Unschool Concept

Ngoài việc học theo chương trình giảng dạy chính thức,học sinh unschooling sẽ học thông qua những trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày bao gồm vui chơi, trách nhiệm trong gia đình, sở thích cá nhân và sự hiếu kỳ, du lịch, những quyển sách, các lớp học tự chọn và giao tiếp xã hội. Unschooling khuyến khích bé tham gia vào các hoạt động do mình tự chọn và tin rằng tự học tập sẽ có ý nghĩa và dễ hiểu hơn và cho nên việc này rất hữu hiệu đối với các bé.


Tại Spark Alternative Learning, chương trình Unschool của chúng tôi được thiết kế cho các bé ở mọi lứa tuổi. Lớp học Unschool được giảng dạy bởi những giáo viên người Mỹ và giáo trình quốc tế của Hoa Kỳ. Cách tiếp cận kiến thức này này được người học ủng hộ và lựa chọn làm phương thức chính để học tập, bao gồm các chủ đề: Toán, Khoa học, Lịch sử, Ngữ văn, Ngoại ngữ (nếu muốn), Đọc sách và Sự hình thành của Thế giới.

The Unschool Concept | Spark Alternative Learning
Alternative Learning | The Unschool Concept

Học sinh unschooling sẽ học thông qua những trải nghiệm trong cuộc sống tự nhiên bao gồm vui chơi, trách nhiệm trong gia đình, sở thích cá nhân và sự hiếu kỳ, du lịch, những quyển sách, các lớp học tự chọn và giao tiếp xã hội. Spark khuyến khích bé tham gia vào các hoạt động và tin rằng tự học tập sẽ có ý nghĩa hơn.


Unschooling là lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình muốn học một chương trình học khác nhưng cũng muốn nhận được sự giảng dạy được quốc tế công nhận và chuẩn hóa. Unschooling sẽ thật sự lý tưởng cho các gia đình cần sự linh hoạt tối đa cho việc đi lại, làm việc hoặc thể thao.


Tìm hiểu thêm về chúng tôi khóa học Unschool.


 

Spark Alternative Learning Center, an International English school located in Ho Chi Minh City Vietnam, provides progressive education and training for children and parents Pre-K through high school in an environment uniquely customized to the learning styles and needs of each child.


 

Get more information:

Email us at Info@spark-vn.com or call 0398143487.